سفارش تبلیغ
صبا ویژن

عمومی

صفحه خانگی پارسی یار درباره

تلنگربه ذره گر نظر لطف بوتراب کند
به آسمان رود و کار آفتاب کند
انا و جمیع من فوق التراب ، فداء تراب نعل ابی تر اب (صلوات الله علیه)
هستم هماره مست و خراب ابوتراب
بنشسته ام همیشه به باب ابوتراب
با هر کسش قیاس کنم کسر شان اوست
از دیگران جداست حساب ابوتراب
باشد بهشت بارقه یک تبسمش
دوزخ بود شرار عقاب ابوتراب
یک ضربتش ز طاعت ثقلین برتر است
یا رب کجاست حد ثواب ابوتراب
قلبم در آرزوی نجف می تپد مدام
تا بلکه رخ نهم به تراب ابوتراب
شاعر :عیسی ثاقب